Economy Service

 Economy Service

Το «Economy Service» αποτελεί ένα νέο προνομιακό πρόγραμμα συντήρησης, το οποίο σας δίνει τη δυνατότητα να διατηρήσετε σε άριστη κατάσταση το αυτοκίνητο σας με εξαιρετικά χαμηλό κόστος.

Συγκεκριμένα, για αυτοκίνητα ηλικίας  έως 15 ετών, το «Economy Service» προσφέρει την αντικατάσταση μιας σειράς απαραιτήτων για την καλή λειτουργία του αυτοκινήτου αναλώσιμων καθώς και ένα λεπτομερή έλεγχο του αυτοκινήτου με μόλις 125 € (η τιμή περιλαμβάνει Φ.Π.Α., εργασία και ανταλλακτικά).

Πέρα από την ιδιαίτερα προσιτή τιμή, το «Economy Service» διασφαλίζει στους κατόχους, ότι η συντήρηση του αυτοκινήτου τους γίνεται από εξειδικευμένο προσωπικό.

Δεν υπάρχουν προϊόντα σε αυτή την κατηγορία.

Economy, Service, Υπηρεσίες